Tags

,

Foi divulgado um cartaz do live-action de Rurouni Kenshin. Nele podemos ver Takeru Satoh como Kenshin, Emi Takei como Kaoru, Yuu Aoi como Megumi, Munetaka Aoki como Sanosuke, Yosuke Eguchi como Saitou, Teruyuki Kagawa como Kanryuu Takeda, Taketo Tanaka como Yahiko e Kouji Kikkawa como Jine Udo.

A estreia será no dia 25 de Agosto.